Tập đoàn Aoikai có các bệnh viện, cơ sở y tế và cơ sở điều dưỡng chăm sóc người cao tuổi, trường học, khách sạn cùng các cơ sở liên quan khác hiện đang được vận hành, phát triển trên toàn quốc.

04-7136-8008

 

Trụ sở pháp nhân

Trụ sở pháp nhân

■Địa chỉ / Thông tin liên lạc
〒277-0803 Chiba-ken Kashiwa-shi Koaota 1-3-12
Số điện thoại: 04-7136-8008 (Đại diện) / Fax: 04-7136-8001