Tập đoàn Aoikai có các bệnh viện, cơ sở y tế và cơ sở điều dưỡng chăm sóc người cao tuổi, trường học, khách sạn cùng các cơ sở liên quan khác hiện đang được vận hành, phát triển trên toàn quốc.

04-7136-8008

 

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

■Chính sách bảo mật thông tin cá nhân
Tập đoàn Aoikai quy định về Chính sách bảo mật thông tin cá nhân như bên dưới và luôn nỗ lực đảm bảo việc thực hiện một cách xác thực.

1. Về việc thu thập thông tin cá nhân

Trong trường hợp thu thập thông tin cá nhân của quý bệnh nhân, quý khách hàng sử dụng dịch vụ, người tìm việc,...thì Tập đoàn chúng tôi sẽ tiến hành trong phạm vi liên quan đến Chẩn đoán / Điều dưỡng / Tuyển dụng và việc Điều trị / Chăm sóc của quý bệnh nhân, quý khách hàng sử dụng dịch vụ. Trường hợp muốn sử dụng các thông tin cá nhân với mục đích khác thì cần có sự thông báo trước và nhận được sự chấp thuận của chủ nhân thông tin đó. Trường hợp cần các thông tin cá nhân trên Website cũng áp dụng tương tự.

2. Về việc sử dụng và cung cấp thông tin cá nhân

Về việc sử dụng thông tin cá nhân của quý bệnh nhân, quý khách hàng sử dụng dịch vụ, người tìm việc,...Tập đoàn chúng tôi, trừ những trường hợp được nêu dưới đây, thì sẽ không sử dụng vào những phạm vi ngoài mục đích sử dụng ban đầu.

・Trường hợp nhận được sự ưng thuận của quý bệnh nhân, quý khách hàng sử dụng dịch vụ, người tìm việc,...

・Trường hợp sử dụng sau khi đã chỉnh sửa (*1) về trạng thái không thể nhận diện hoặc xác định cá nhân.

・Trừ trường hợp được quy định tại Pháp lệnh, ngoài ra sẽ không cung cấp cho bên thứ ba (*2) các thông thông cá nhân quý bệnh nhân, quý khách hàng sử dụng dịch vụ, người tìm việc,...nếu không có sự cho phép của cá nhân đó.

(*1) Không chỉ đơn thuần là việc ẩn danh bằng cách xóa bỏ chỉ thông tin như tên cá nhân đó, mà cần đưa về trạng thái dù sử dụng bất kỳ biện pháp nào cũng không thể xác định được chủ thể thông tin.

(*2) Bên thứ ba là chỉ những người không phải là chủ thể thông tin và người tiếp nhận (Doanh nghiệp), là những cá nhân hoặc tập thể chưa được sự đồng ý để sử dụng các thông tin đó từ chủ thể thông tin hoặc không đáp ứng các mục đích sử dụng ban đầu.

3. Về việc quản lý hợp lý các thông tin cá nhân

Liên quan đến các thông tin cá nhân của quý bệnh nhân, quý khách hàng sử dụng dịch vụ, người tìm việc,...Tập đoàn chúng tôi nỗ lực trong việc bảo vệ các thông tin đó một cách chính xác và ở trạng thái mới nhất, nỗ lực phòng ngừa việc rò rỉ, làm mất, giả mạo cũng như truy cập bất hợp pháp đến các thông tin cá nhân của bệnh nhân.

4. Về việc xác nhận và chỉnh sửa thông tin cá nhân.

Khi được yêu cầu công khai các thông tin cá nhân của quý bệnh nhân, quý khách hàng sử dụng dịch vụ, người tìm việc,...Tập đoàn chúng tôi sẽ không chậm trễ xác nhận nội dung và đối ứng tuân theo 「Nguyên tắc liên quan đến việc cung cấp các thông tin bệnh nhân」của bệnh viện đó. Ngoài ra, trong trường hợp được yêu cầu chỉnh sửa thông tin vì những lý do như nội dung không đúng với sự thật,...thì chúng tôi cũng sẽ nhanh chóng điều tra và có đối ứng thích hợp.

5. Thông tin liên hệ

Nếu có câu hỏi liên quan đến chính sách bảo mật thông tin cá nhân của bệnh viện, hoặc các câu hỏi về thông tin cá nhân của quý bệnh nhân / quý khách hàng sử dụng dịch vụ / người tìm việc,... thì quầy tiếp nhận của các cơ sở đó hoặc trụ sở chính tại Tokyo xin được tiếp nhận.

※ Vì lý do tuân thủ pháp luật về việc bảo mật thông tin cá nhân nên chúng tôi không thể trả lời trực tiếp những câu hỏi qua điện thoại hoặc quầy tiếp nhận,...liên quan đến các thông tin cá nhân.

6. Cải thiện việc tuân thủ pháp lệnh và cơ chế bảo mật thông tin cá nhân

Tập đoàn chúng tôi, tuân thủ nghiêm ngặt pháp lệnh của Nhật Bản và các quy phạm khác liên quan đến việc bảo mật thông tin cá nhân, đồng thời nỗ lực liên tục cải thiện cơ chế bảo mật thông tin cá nhân, xem xét và điều chỉnh phù hợp các hạng mục trên.

Phương châm bảo mật này được áp dụng tương tự không chỉ đối với quý bệnh nhân / quý khách hàng sử dụng dịch vụ / người tìm việc,...mà còn áp dụng đối với thông tin của nhân viên trong Tập đoàn cũng như tất cả những thông tin cá nhân có liên quan đến chính bệnh viện đó.

Tập đoàn chúng tôi nỗ lực thực hiện hệ thống toàn diện trong việc sử dụng các thông tin cá nhân của quý bệnh nhân, quý khách hàng sử dụng dịch vụ, người tìm việc,...Tuy nhiên, nếu có bất kỳ thắc mắc nào xin vui lòng liên hệ đến quầy thông tin phụ trách.