Tập đoàn Aoikai có các bệnh viện, cơ sở y tế và cơ sở điều dưỡng chăm sóc người cao tuổi, trường học, khách sạn cùng các cơ sở liên quan khác hiện đang được vận hành, phát triển trên toàn quốc.

04-7136-8008

Thông tin liên hệ

Họ tên
Quốc tịch
TEL
Mail-Adress
Mục đích liên hệ
Câu hỏi và ý kiến